Barometri 2022 palveluksessamme – taiteen tehtävä

Suomen Kulttuurirahasto SKR on ilahduttanut Suomen kansaa mittavalla Kulttuuribarometrilla Suomalaisten näkemykset kulttuurista 2022. KULTA ry toivoo isolle tutkimusponnistukselle Twitter-pöhinän ylittävää pitkää ikää ja huomiota eri instituutiossa. 

Barometri tarjoaa alakohtaista tietoutta muun muassa kulttuurijournalisteille ja teatterikentälle. Sen tuloksista voivat hyötyä niin ikään esimerkiksi yleisötyöntekijät, sillä barometrissä käsitellään myös kulttuuriosallistumisen esteitä. Kulttuurilobbarille tärkeintä on ehkä viestiä päättäjille siitä, että suomalaiset ovat kulttuurikansaa. Kulttuuri kiinnostaa meitä ja sille kannattaa antaa tilaa yhteiskunnassa ja tarjota mahdollisuuksia kukoistaa. Kulttuuribarometri valottaa myös sitä, miksi taide ja kulttuuri kiinnostavat suomalaisia, sillä se haastaa Suurella Kysymyksellä: mikä on taiteen tehtävä?

Taiteenystävänä olen herkästi valmis älähtämään: ei mikään – taidetta taiteen vuoksi! Pelkkään taiteen itseisarvoon nojaaminen on kuitenkin oikeastaan laiskaa ajattelua eikä vakuuta julkisessa keskustelussa. On hankalaa sanallistaa todella merkityksellisiä asioita, mutta kulttuurialan puolustamisen ja silkan itsetuntemuksen vuoksi on hyvä yrittää. Niin kuin usein elämässä, sekä että -näkökulma päihittää jokotain: taiteella on sekä itseisarvo että välinearvo.

Kulttuuritutkimuksen kyselylomake on tavoittanut 15 hyvää vaihtoehtoa taiteen tehtäviksi, joista lista tämän tekstin päätteeksi. Tutkimuksessa havaitaan, että mitä aktiivisemmin taidetta kuluttaa, sitä useampia tehtäviä sille löytää. Raportissa on myös kiinnostavasti jaoteltu näkemyksiä taiteen tehtävästä esimerkiksi puoluekannatuksen ja sukupuolen mukaan sekä tehty vertailua edelliseen, vuoden 2013 barometriin. 

Taloudellinen lisäarvo korostunut – silti se on tärkeysjärjestyksen hännillä

Taloudellisen lisäarvon tärkeys taiteen tehtävänä on suomalaisten näkemyksissä vahvistunut kaksinkertaiseksi vajaassa kymmenessä vuodessa. Tärkeänä tai melko tärkeänä sitä piti edellisessä tutkimuksessa vain 15 prosenttia vastanneista, kun tuoreessa tutkimuksessa lukema nousi 32 prosenttiin. Mielenkiintoista on myös, että nuorimmasta tutkimukseen osallistuneesta ikäryhmästä lähes joka toinen pitää taloudellista lisäarvoa taiteen tehtävänä.

Vaikka kehitys jatkuisi tämän suuntaisena, sitä ei pidä kavahtaman, sillä taide- ja kulttuuriala vastaa tähän tehtävänantoon erinomaisesti. Ala tuottaa huomattavasti enemmän kuin sitä julkisesti rahoitetaan. Valtion 1,3 miljardin euron tuki tuottaa 14 miljardin euron tuotoksen (lähde: Taloustutkimus). Syksyn koronahaasteissa on muistettava, että Suomi vaurastuu, kun kulttuurialaa tuetaan ja elinkeinonharjoittamisen vapaus säilytetään mahdollisimman laajasti.

Taloudellisen lisäarvon lisäksi tarvitsemme taiteilijoitamme vieläkin tärkeämpiin tehtäviin, kuten tuomaan viihdytystä ja lohtua arkeen: 86 % suomalaisista pitää tätä tärkeänä tai melko tärkeänä taiteen tehtävänä. Yleissivistyksen laajentaminen yltää 79 prosentilla tärkeysjärjestyksessä toiseksi. Myös esteettisten kokemusten tuottaminen kuuluu tärkeysjärjestyksen kärkeen.

Kuinka tärkeiksi taiteen tehtäviksi sinä koet seuraavat asiat?

 • Tuoda viihdytystä tai lohtua arkeen
 • Laajentaa yleissivistystä
 • Tuottaa esteettisiä kokemuksia
 • Edistää ihmisten hyvinvointia ja terveyttä
 • Yhdistää ihmisiä yhteisten kokemusten avulla
 • Avata tunteita ja tunnelukkoja
 • Kuvata maailmaa sellaisena kuin se on
 • Lisätä suvaitsevaisuutta
 • Johdattaa syvälliseen ajatteluun tai näkemään asiat uudella tavalla
 • Tuottaa uutta tietoa
 • Kiinnittää huomiota yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja kritisoida niitä
 • Uskaltaa rikkoa rajoja ja kyseenalaistaa pyhinä pidettyjä asioita
 • Tuoda esiin yhteiskunnallisia tai esteettisiä ihanteita ja tavoitteita
 • Tuottaa taloudellista lisäarvoa
 • Provosoida ihmisiä ärsyttämällä

Jos sytyt kulttuurialan merkityksellisyyden sanoittamisesta, ota osaa Suureen kulttuurialan retoriikkakilpailuun! Se järjestetään Tampereella yhteistyössä KULTA ry:n kanssa osana Music x Media -foorumia 29.9.22. Inspiraatiota argumentaatioharjoituksiin voi hakea vaikka Ylen Kulttuuriykkönen-ohjelmasta, jossa pääsihteerimme ruotii barometria seuranaan Aleksis Salusjärvi.

Jonna Rantamäki

Jonna Rantamäki

Jonna Rantamäki on taiteen tekemisestä ja kokemisesta monipuolisesti nauttiva esteetikko (FM), joka häärii myös nettisivujen konepellin alla KULTA ry:n digikoordinaattorina.