Järjestöjen vapaaehtoistyö murroksessa

Erilaisissa kulttuurijärjestöissä tehdään päivittäin tärkeää työtä vapaaehtoisvoimin. Taiteen ja kulttuurin ammattilaisuuden rinnalla myös vapaaehtoistyön on puhuttu olevan murroksessa. Muutos tuo väistämättä eteen vaikutuksia kaikkiin järjestöihin ja yhdistyksiin, myös kulttuurin alalla, oli kyse sitten suuren festivaalin tukiyhdistyksestä, kesäteatterista tai kuorosta, jonka taustayhdistykseen on hankaluuksia löytää hallituslaisia ja muita vastuunkantajia.

KULTA ry selvitti kyselyn avulla yhdessä muiden kattojärjestöjen kanssa järjestöjen vapaaehtoistoiminnan tilaa. Järjestökentällä on erityisesti koronan jälkeen kuultu huolestuneita ääniä siitä, ettei järjestöjen vapaaehtoistyö enää syystä tai toisesta sitouta ja tempaa mukaansa osallitujia kuin ennen. Viime vuosien aikana tapahtunutta muutosta vapaaehtoistoiminnassa selvitettiin avoimella kyselyllä joulukuussa, johon olivat tervetulleita vastaamaan kaikki, niin valtakunnalliset kuin paikalliset, järjestöt Suomessa.

Kulttuurialalta kyselyvastauksia tuli kymmenkunta, kattaen niin paikallisen kuin valtakunnallisen toiminnan ja parinkymmenen työntekijän järjestöistä aina sellaisiin asti, joissa ei palkattua henkilökuntaa ole ollenkaan. Vapaaehtoisten määrä arvioitiin järjestöstä riippuen 0–1000 osallistujaan. Vain yhdessä kymmenestä järjestöstä arvioitiin vapaaehtoisten määrän kasvaneen alkuvuodesta 2020. Sama arvio koski aktiivisten vapaaehtoisten määrää. Muissa järjestöissä vapaaehtoisten määrä on vähentynyt tai pysynyt samana. Huomionarvoista on myös se, että järjestöt, joissa vapaaehtoisten määrä pysyi samana, ei lähtökohtaisestikaan vapaaehtoisia ollut paljon (0–50). Suurin osa kulttuurijärjestöistä ei ollut selvittänyt syytä muutokseen vapaaehtoisten määrässä.

Huomionarvoista on, että kaikki kuusi kulttuurijärjestöä, joiden vapaaehtoisten tai aktiivisten vapaaehtoisten määrä on vähentynyt, vastasivat vähenemisen johtaneen ydintoiminnan vähenemiseen alkuvuoteen 2020 verrattuna. Osalla vapaaehtoisten puute oli myös johtanut vähäisempään viestintään. Kun vapaaehtoisia on järjestöissä vähemmän, on myös järjestöjen järjestämää toimintaa vähemmän kaikille kulutettavaksi ja nautittavaksi.

Suurin osa vastaajista arvioi lisäksi, että pitkäkestoisia ja vastuullisempia tehtäviä otetaan vähemmän vastaan alkuvuoteen 2020 verrattuna. Yhdessä vastaajajärjestössä muutos on tosin ollut päinvastainen. Lisäksi kerrottiin useasta järjestöstä, että vapaaehtoistehtäviin johon ilmoittaudutaan ei tulla tai niitä ei suoriteta loppuun. Vastaukset siihen, onko järjestöllä ollut vaikeuksia löytää vapaaehtoisia luottamustehtäviin, kuten järjestön hallitukseen, jakautuivat tasan kyllä- ja ei-vastauksiin.

Lopuksi haluamme kiittää kaikkia kulttuurin parissa vapaaehtoistyötä tekeviä – teette tärkeää työtä, jota ilman kenttämme olisi kapeampi ja köyhempi!

 

Annika Lyytikäinen

yhteiskuntasuhdevastaava

Annika Lyytikäinen

Annika Lyytikäinen on kansanmuusikko ja -taloustieteilijä, jonka urapolut leikkaavat Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n yhteiskuntasuhdevastaavan työssä.