Koko kulttuuri- ja taideala nuorten puolella

Kulttuurin ja taiteen tulevaisuuden kannalta on aivan elintärkeää, että uudet sukupolvet tuntevat vetoa kulttuurin ja taiteen tekemiseen ja kokemiseen – ja saavat siihen mahdollisuuden.

Erityisesti vastavalmistuneiden epävarma tilanne on ollut KULTA ry:n suuria huolenaiheita korona-aikana. Olemme iloksemme saaneet koordinoida SKR:n Taiteiden kesä -hanketta, jossa tarjottiin kautta Suomen vastavalmistuneille taiteilijoille työtilaisuuksia: ilo antaa taidelahjoja asianmukaista palkkiota vastaan ja saada näin myös työnäyte.

Tapasin Taideyliopiston ylioppilaskunnan pääsihteeriä Lauri Grünthalia ja hallituksen puheenjohtaja Johannes Pessiä keskustellaksemme yhteisistä eduskuntavaalitavoitteista ja -kampanjasta. Viime vaalien allahan Taideylioppilaskunnan aloitteesta käynnistettiin koko kulttuurikentän liikkeelle saanut kulttuuribudjetti prosenttiin -kampanja. Tavoite on edelleen ajankohtainen. OKM:ssä on laskettu, että summana se tarkoittaisi nyt 122,2 miljoonan euron lisäystä.

Opiskeluaika etänä on ollut vaativaa

Haluan nostaa kultaista hattua ihan jokaiselle opiskelijalle, joka on pystynyt edistämään opintojaan etäopiskelun aikana, jopa valmistumaan. Koska monen taiteenalan etäopiskelu on erityisen haastavaa, Taideyliopiston opiskelijat ovat jääneet opinnoissaan enemmän jälkeen kuin vaikkapa Helsingin yliopiston opiskelijat keskimäärin.

Ne, joilla on ollut sukanvarressa tai vanhempien taskussa rahaa, ovat voineet ostaa yksityisopetusta täydentämään opintojaan tilanteessa, missä monet ammatin kannalta olennaisen tärkeät opinnot on täytynyt suorittaa etänä. Uskon, että vaatii nyt meiltä kaikilta ja erityisesti instituutioilta ymmärrystä ja halua olla nuorten puolella, etteivät nämä nuoret lahjakkuudet putoa pois ammatista heti valmistuttuaan.

Nyt opiskelijat kertovat, että jotkut vaihtavat epävarmuuden vuoksi alaa. Toisaalta he pitävät ihan hyvänäkin sitä, että jo opiskeluaikana pohditaan tulevaa työmarkkina-asemaa, varsinkin jos ollaan valmistumassa alalle, joka vaatii ”itsensä myymistä”.

Työmarkkinat ennennäkemättömän epävarmat

Kulttuuri- ja taidealalle valmistuvien työmarkkinat ovat ennennäkemättömän epävarmat – erityisesti niillä aloilla, joilla työnteko väistämättä on freelancer-pohjaista. Opiskelijat toivovat, että eri tavoin nyt yhteisesti nostettaisiin opiskelijoita ja heidän osaamistaan esille. Kehotan kaikkia käymään opiskelijoiden matineoissa, näyttelyissä jnpp. Palkkaamaan nuoria.

Nyt on oikea hetki keskustella erilaisista parannusehdotuksista, jotka voisivat parantaa nimenomaan vastavalmistuneiden asemaa ja siten pitää huolta koko kulttuuri- ja taide-elämän uusiutumiskyvystä. Nuorten ääntä ja näkemystä tarvitaan!

Kysymyksiä, jotka nousivat keskustelussamme esiin: 1. Miten nuoret pääsisivät paremmin mukaan vaikkapa tiedotuskeskusten vientiponnisteluihin – auttaisiko nuorten kiintiö? 2. Voisiko luoda Saksan mallisen valtionagentuurin, joka ottaa listoille myös muilla kuin kaupallisilla perusteilla ja siten tarjoaa tien ammattilaismarkkinoille myös uusille tekijöille? 3. Voisiko luoda valtiontaiteilijajärjestelmän, esimerkiksi osana taiteilijapalkkakokeilua, johon kuuluisi myös vastuita, esimerkiksi velvoitteen käyttää osa työajasta taiteen tekemiseen maakunnissa?

Tavoitteenamme tulee olla, etteivät vastavalmistuneet putoa pois alalta. Se on sekä yksilön, että yhteiskunnan resurssien tuhlaamista. Nuorissa on myös kulttuurin tulevaisuus.

 

Rosa Meriläinen
Pääsihteeri
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry

Rosa Meriläinen

Rosa Meriläinen on KULTA ry:n pääsihteeri, jonka tehtävä on lobata. Rosa rakastaa idioottivarmoja, selkeitä kuvaustekstejä.
Rosa Meriläinen är KULTA rf’s generalsekreterare.
The writer is KULTA’s Secretary General.