KULTA ry on valmis rahapelijärjestelmän muutokseen

Sekä Erkki Liikasen johtama selvitysryhmä, että Kilpailu- ja kuluttajaviraston selvitys suosittelevat Veikkauksen ja edunsaajien kytköksen purkamista. Vaihtoehtoja muutoksen käytännön toteutuksella on useita, mutta jokaisessa hallituksen on erikseen ratkaistava kulttuuribudjetin taso vuodelle -22 ja siitä eteenpäin. Veikkauksen tuotot ja siten valtion tulothan ovat jo nyt romahtaneet.

Tällä hetkellä hallitus valmistelee leikkauksia vuoden -22 kulttuuribudjettiin. Ne leikkaukset on peruttava. Kulttuuriala kuuluu koronasta pahiten kärsineisiin toimialoihin, eikä kestä leikkauksia tämän kaiken työttömyyden ja tappion päälle.

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry teetti jäsenkunnalleen tuoreeltaan kyselyn Liikasen selvitysryhmän esityksistä. 30:stä jäsenjärjestöstä 17 ehti vastata kyselyyn. Kaikkien hallitukset eivät ole päässeet vielä muodostamaan mielipidettään. Onhan virallisten lausuntojen deadline vasta 18.3. Koska käytännössä keskustelu käy kuumana nyt, halusimme muodostaa nopean tilannekuvan kantojen kirjosta. Se on tässä:

Suuri enemmistö vastanneista on siis valmis kokonaisuudistukseen vuoden 2024 alusta, jossa valmistellaan siirtymä tulojen osalta yleiskatteelliseen budjettiin ja menojen osalta kehysbudjetointiin. Nykyjärjestelmän säilymisen vaikutuksen tiivisti yksi vastaajista näin: ”se johtaa turmioon”.

Kysyimme myös mitkä Liikasen selvitysryhmän vaihtoehdoista ylipäänsä nähdään mahdollisena. Sen perusteella voi arvioida, että varsin moni kulttuuri- ja taidealan toimija on valmis elämään senkin vaihtoehdon kanssa, että kytkös puretaan kertaheitolla ja vielä useampi sen vaihtoehdon kanssa, että toteutetaan osittaisuudistus, jossa osa toiminnoista jää Veikkaus-rahoitteisiksi.

Ala tarvitsee pitkäjänteisen ratkaisun, johon sitoudutaan poliittisen kentän eri puolilla: siksi vuoteen 2024 tähtäävä Veikkauksen tuottojen käyttöön liittyvä kokonaisuudistus on valmisteltava parlamentaarisesti ja siten, että myös opetus- ja kulttuuriministeriöllä on aikaa käydä alan edustajien kanssa kaikki yksityiskohdat läpi: mitä tehdään näkövammaisten kirjasto Celialle, mitä tiede- ja kulttuuri-instituuteille jnpp. Iso muutos on aina parasta tehdä avointa ja laajaa vuoropuhelua käyden.

 

Pääsihteeri

Rosa Meriläinen

Avainsanat:

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.