KULTA vaikuttaa yhteiskunnan ytimessä

KULTA ry:llä (tai minulla sen edustajana) on tänä vuonna kaksikin uutta merkittävää luottamustoimea, jotka auttavat edistämään kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta: kestävän kehityksen toimikunta ja Finland Promotion Board. Koska kulttuuri ja taide ovat yhteiskunnan ytimessä, on myös vaikuttamistyömme tapahduttava siellä!

Kestävän kehityksen toimikunta

Tämän vuosikymmenen tulemme tekemään vaikuttamistyötä sen eteen, että kulttuurilla olisi oma kulttuuritavoite osana kestävän kehityksen agendaa. Siksi on tärkeää olla mukana siellä, missä suunnitellaan kestävän kehityksen politiikan kokonaisuutta.

Kestävän kehityksen toimikuntaan kutsu tuli sitkeän uurastuksen ansiosta: kun menee mukaan vaikka väkisin, lopulta virallinenkin jäsenyys aukeaa. 

Kestävän kehityksen toimikunta sanoo olevansa yhteiskunnan merkittävät toimijat kokoava vaikuttajafoorumi. Olikin siis jo aikakin kulttuuri- ja taidealan päästä mukaan! Toimikunta edistää yhteistyötä kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi ja pyrkii juurruttamaan kestävän kehityksen strategiset tavoitteet kansalliseen politiikkaan, hallintoon ja yhteiskunnallisiin käytäntöihin.

Finland Promotion Board

Kulttuuri- ja taideala on toki ollut jo pitkään edustettuna Finland Promotion Boardissa. Esimerkiksi jäsenjärjestöistämme Kulttuuri- ja tiedeinstituutit on ulkoministeriölle pitkäjänteinen ja luonteva yhteistyökumppani.

Esityksestämme kulttuurin rooli maakuvatyössä päätyi myös hallitusohjelmaan. Kulttuuri on osa ulkopolitiikka, aivan kuten se on turvallisuuskysymyskin. 

Pääministerin nimittämä Finland Promotion Board ohjaa ja linjaa Suomen maakuvatyötä. Verkostoon kuuluu julkishallinnon, yksityisen ja kolmannen sektorin edustajia. Sen puheenjohtajana toimii ulkoministeriön viestintäjohtaja ja varapuheenjohtajina TEM:in ja VNK:n viestintäjohtajat. Sihteeristö on ulkoministeriön maakuvayksikössä. 

Uskon, että työ Finland Promotion Boardissa tulee olemaan innostavaa ja koko kulttuuri- ja taidealan kannalta hyödyllistä.

Rosa Meriläinen

Rosa Meriläinen on KULTA ry:n pääsihteeri, jonka tehtävä on lobata. Rosa rakastaa idioottivarmoja, selkeitä kuvaustekstejä.
Rosa Meriläinen är KULTA rf’s generalsekreterare.
The writer is KULTA’s Secretary General.