Kulttuuri ja taide terveyspalveluissa

Kulttuuri ja taide vaikuttaa. Ihmiseen, yhteisöön ja yhteiskuntaan. Sen vaikuttavuus on yksi hyvä perustelu sille, miksi kulttuuria ja taidetta kannattaa tarjota kaikille ihmisille. Kun kaikki pääsevät osallisiksi kulttuurin ja taiteen vaikutuksista terveyteen ja hyvinvointiin, tasa-arvo edistyy.

Kulttuurin ja taiteen yleisöjä kasvatetaan kolmella eri tavalla:

1. lisäämällä saatavuutta eli ylipäänsä minkä tahansa kulttuurin ja taiteen tarjontaa, erityisesti valtakunnallisesti.

2. lisäämällä saavutettavuutta eli erilaisten vähemmistöjen ja erityisryhmien huomioimista, jotta esimerkiksi nekin saavat kokea elävää musiikkia, jotka eivät omavoimaisesti pääse konserttiin.

3. lisäämällä moninaisuutta eli tarjontaa kaikenlaiseen taiteeseen ja kulttuuriin. Ihmisillä on kuitenkin omat makumieltymyksensä. Ei ole sellaista taidelajia, josta kaikki tykkäisivät ja joka yksin riittäisi.

Kulttuuri-, ravinto- ja liikuntasuositukset

Kulttuurin ja taiteen hyvinvointi- ja terveysvaikutuksista on vahvaa tutkimusnäyttöä ja siksi esimerkiksi WHO suosittelee kulttuuria ja taidetta terveyspalveluihin. Oma haaveeni on, että kymmenen vuoden päästä suomalaiset tietäisivät, että omasta hyvinvoinnista ja terveydestä huolehtimisen hyvä kolminaisuus on ravinto, liikunta ja kulttuuri

Toimenpidesuositukset terveyspalveluille

Taideyliopiston koordinoima, monitieteinen tutkimushanke ArtsEqual on julkaissut suosituksen, jonka tarkoitus on kannustaa terveyspalvelujärjestelmää huomioimaan ihmisen terveyden kulttuuriset ulottuvuudet ja integroimaan kulttuuria ja taidetta osaksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Tässä valikoima toimenpidesuosituksia:
1. Sairaanhoitopiirille kannattaa laatia kulttuurihyvinvointisuunnitelma.
2. Kulttuurihyvinvointi kannattaa sisällyttää terveyspalveluorganisaation strategiaan.
3. Terveyspalveluorganisaation kannattaa palkata kulttuurihyvinvointikoordinaattori.
4. Kulttuurihyvinvointityötä kannattaa seurata ja arvioida esim. kulttuurikirjaamisella.
5. Potilaiden henkilökohtaista taidesuhdetta tuetaan esim. kulttuurilähetteillä.
6. Potilaan kulttuuritausta, -toiveet ja -tarpeet kirjataan potilastietojärjestelmiin.
7. Taideterapioiden aseman vahvistaminen.
8. Taiteilija sairaalassa ja terveyspalveluissa -toiminnan vakiinnuttaminen.
9. Hoitohenkilökunnan taide- ja kulttuurisuhteen vahvistaminen.
10. Taiteen prosenttiperiaate otetaan käyttöön kaikissa terveyspalveluorganisaatioissa.

Lisätietoja ArtsEqual -hankkeesta

Tarkempaa tietoa kulttuurin ja taiteen terveysvaikutuksista

Rosa Meriläinen
pääsihteeri

Avainsanat:

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.