Mitä jos kulttuuria olisi enemmän ja useammalle?

Eilen, tiistaina 8.9.2020, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry sai yksimielisesti sorvattua jäsenjärjestöjensä muodostamassa KULTA-foorumissa kuntavaaliohjelmamme. Julkistus saa odottaa vielä hetken, kunnes ohjelman visualisointi ja ruotsinnos valmistuvat. Sen verran voin paljastaa, että tavoitteemme keskittyvät kulttuurin vaikutuksiin: kulttuurin kykyyn vahvistaa kunnan taloutta ja työllisyyttä, edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia ja luoda kunnalle pito- ja lumovoimaa.

Kulttuuri vaikuttaa

Kunnat tukevat kulttuuria ja taidetta vuosittain suuremmalla summalla kuin valtio. Erot kuntien välillä ovat suuria: alle viidestäkymmenestä eurosta per asukas neljäänsataan euroon per asukas. Kulttuuriammateissa työskentelee 135 000 henkilöä, ja alan osuus kaikista työllisistä on 4,9 %. Se on siis työllistävyydeltään ja arvonlisäosuudeltaan keskisuuri toimiala. Kulttuurin – ja luovien alojen yleensä – avulla Suomeen voidaan luoda lyhyellä aikavälillä yli 10 000 työpaikkaa.

Kulttuuria kulutetaan, jos sitä on tarjolla. Koska ihmisten makumieltymykset vaihtelevat, on kulttuurielämän oltava monipuolista. Laki kuntien kulttuuritoiminnasta edellyttää, että jokaisella on oikeus kulttuuriin. Se on myös viisasta, sillä kulttuuri ja taide lisäävät alueen elin- ja pitovoimaa sekä edistävät ihmisten terveyttä, hyvinvointia ja oppimista – sekä lasten ja nuorten parempaa tulevaisuutta. Lyhytnäköisillä säästöillä voidaan aiheuttaa kauaskantoisia, pysyviä vahinkoja.

Taide ja taiteellinen toiminta edistää sosiaalista hyvinvointia, kuten lisää osallisuutta, vähentää syrjäytymistä, tukee maahanmuuttajien kotoutumista ja ehkäisee yksinäisyyttä. Erityisen vahvaa näyttöä on kulttuurin ja taiteen yhteyksistä mielen hyvinvointiin. Siksi kulttuuria ja taidetta on tarjottava kaikenlaisille ihmisille – ja on tärkeää päästä paitsi kokemaan, myös itse tekemään. Se vahvistaa vaikeuksiensietokykyä ja tuo onnistumisen ja merkityksellisyyden kokemuksia. Näin se on myös osaltaan kääntämässä kulutuksen painopistettä kestävään suuntaan: asioihin, jotka kantavat. Siksi jokaisen kunnan oma kulttuurielämä on tärkeää.

Enemmän, monipuolisempaa ja parempaa

Käytimme KULTA-foorumissa aikaa myös mitä jos -työhön eli haaveiluun: mitä kulttuuriala haluaisi tarjota enemmän, jos siihen löytyisi resursseja. Tähän paremman huomisen unelmointiin kannustan kaikkia kulttuurin ammattilaisia, vaikeista ajoista huolimatta. Täytyy myöntää, ettei kirkasta visiota vielä yhdellä workshopilla syntynyt, mutta näen alassa valtavan työllistämispotentiaalin ja kyvyn tarjota ihmisille jotain sellaista, joka todella tuo sisältöä ja merkitystä elämään. Digiloikkakin kiinnostaa.

Olen valtavan iloinen siitä yhteishengestä, joka KULTA ry:n piiriin on syntynyt. Lokakuussa 2018 aloitimme uutena keskusjärjestönä neljän jäsenjärjestön voimalla. Nyt meitä on jo kaksikymmentäkuusi (26). Jäsenjärjestömme näkyvät täällä.

Jäsenet ovat sitoutuneet edistämään koko kulttuuri- ja taidealaa valtakunnallisesti. Tavoitteemme on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä. Siitä hyötyvät niin taiteen ammattilaiset kuin kasvavat yleisötkin. Jos kulttuuria ja taidetta olisi tarjolla enemmän ja monipuolisemmin, yhä useammat pääsisivät hyötymään sen vaikutuksista.

Rosa Meriläinen
pääsihteeri

Avainsanat:

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.