Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry: Kulttuuri ja taide osaksi kaikenlaisten ihmisten elämää

Vuoden toiminnassa ollut Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on asettanut tavoitteensa vuodelle 2030:
1. Kulttuuri ja taide tulee osaksi kaikenlaisten ihmisten elämää, 2. Kulttuuripolitiikan painoarvo nousee vastaamaan kulttuurin yhteiskunnallista merkitystä ja 3. Suomesta tulee kulttuurin ja taiteen mallimaa.

  • Kansainvälisten kollegojen kanssa keskustellessa olen huomannut ylpeileväni uudella lailla kuntien kulttuuritoiminnasta. Meillä on sekä kulttuurissa että kulttuuripolitiikassa paljon sellaista, missä olemme edelläkävijöitä ja kovatasoisia, kertoo pääsihteeri Rosa Meriläinen.

Vaikka luovan ja taiteellisen ajattelun ja osaamisen merkitys ymmärretään tulevaisuuden menestystekijänä, taidetoimijoiden arjessa tuntuu huoli rahoituksen riittävyydestä. Kuntatalouden haasteiden takia kulttuurin asema on paikoin tukala, eikä lainsäädäntö kaikilta osin luo kulttuurille ja taiteelle parhaita edellytyksiä.

Vahvuutena on laaja yleisöpohja, kulttuurin ja taiteen korkea taso, tasa-arvoiseen saatavuuteen ja saavutettavuuteen tähtäävä kulttuuripolitiikka sekä laadukas koulutus. Suomalainen taide-elämä on lähtökohtaisesti kansainvälistä. Suomella on siis hyvät mahdollisuudet kunnianhimoiseen kulttuuripolitiikkaan, joka hyödyttää koko yhteiskuntaa: onhan taide ja tiede yhdessä sekä sivistyksen, osaamisen että luovan talouden perusta. Siksi myös luovien alojen edistäminen on luonteva osa kulttuuripoliittista kokonaisuutta.

  • Yleisö on kulttuurin ja taiteen tärkein tukirakenne. Sitä me haluamme kasvattaa ja monipuolistaa, sanoo pääsihteeri Rosa Meriläinen.

Strategiassaan Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry painottaa kaikenlaisten ihmisten kulttuuria ja taidetta. Lapset ja nuoret ovat tärkeitä sekä kokijoina että tekijöinä, mutta ylipäänsä kulttuuri- ja taidepalvelujen saavutettavuuden ja saatavuuden parantaminen eri väestöryhmissä vahvistaa koko yhteiskuntaa. Onhan kulttuurilla ja taiteella tutkitusti vaikutusta väestön hyvinvointiin, terveyteen, oppimiseen ja osallisuuteen.

Siksi yksi Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n vaikuttamistyön painopisteistä on kulttuurihyvinvoinnin edistäminen: se laventaa kulttuurin ja taiteen hyviä vaikutuksia useamman saataville, kun taiteen prosenttiperiaatetta viedään sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä osaksi muuta hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä.

  • Tavoitteemme on saada kulttuurin hyvinvointivaikutukset osaksi maakuntien ja kuntien strategioita, niiden toteuttamista ja seurantaa, sillä niillä on vastuu parantaa taiteen ja kulttuurin saatavuutta sosiaali- ja terveyspalveluissa sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä, kertoo pääsihteeri Rosa Meriläinen.

 

Lisätietoja: rosa.merilainen@kulttuurijataide.fi, 050 432 6679

Avainsanat:

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.