Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n tavoitteet aluevaaleissa

Kulttuuri ja taide edistää hyvinvointia ja terveyttä –

 siksi KULTA ry:n tavoitteena on saada taide- ja kulttuurilähtöiset hyvinvointipalvelut vakiinnutetuiksi osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa.

  • Kulttuurihyvinvointi vakiintuu osaksi sotea koko maassa.

Mitä pitäisi tehdä, jotta tavoite toteutuu:

Jokaisella alueella tulisi olla kulttuurihyvinvointikoordinaattori. WHO:n suositusten mukaisesti kulttuuria ja taidetta kannattaa käyttää osana sosiaali- ja terveyspalveluja ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä. Tätä kutsutaan kulttuurihyvinvoinniksi. Monet sosiaali- ja terveysalan toimijat ovat palkanneet kulttuurikoordinaattoreita, monet kulttuuritoimijat ovat kehittäneet palvelutarjottimia, mutta yhtä kaikki: uusilla hyvinvointialueilla tulee olla palkattu virkahenkilö, joka varmistaa, että kulttuurihyvinvointi alueella toteutuu ja toimijat löytävät toisensa.

Lisätietoja kulttuurihyvinvoinnista:

https://taikusydan.turkuamk.fi/yleinen/maailman-terveysjarjesto-whon-raportti-taiteen-ja-kulttuurin-terveysvaikutuksista/

https://www.kulttuurihyvinvointipooli.fi/

https://www.taike.fi/fi/kulttuurihyvinvointikirja

https://kulttuurijataide.fi/wp-content/uploads/2019/01/Taiteen-ja-kulttuurin-vaikutukset-sosiaaliseen-hyvinvointiin-tietokortti-21112017-1.pdf

https://kulttuurijataide.fi/wp-content/uploads/2019/01/Taiteen-ja-kulttuurin-vaikutukset-terveyteen-tietokortti-21112017.pdf

https://www.artsequal.fi/fi/

  • Taide kuuluu myös sairaille.

Mitä pitäisi tehdä, jotta tavoite toteutuu:

Taiteen prosenttiperiaate otettava käyttöön hyvinvointialueiden sosiaali- ja terveydenhuollon uudis- ja korjausrakentamisessa. Taiteen prosenttiperiaate tarkoittaa tässä tapauksessa sitä, että tietty rahasumma budjetoidaan visuaalisen ja osallistavan taiteen hankintoihin osana rakentamista ja käyttötaloutta. Suomessa on pitkät perinteet taiteen – elämysten ja kauneuden – voimasta sairaaloissa. Jo Paimion parantolassa filmihullun Aallon ideasta heijastettiin elokuvia ruokalan seinään iloksi ja virkistykseksi potilaille.

Lisätietoja taiteen prosenttiperiaatteesta ja julkisesta taiteesta:

https://www.julkinentaide.fi/

https://www.julkinentaide.fi/sites/default/files/kasikirja/Prosenttiperiaatteen_kasikirja_Taiteen_tilaajalle_2019.pdf

https://minedu.fi/prosenttiperiaate

https://taiderakentamisessa.fi/

https://www.jyvaskyla.fi/kangas/kangas-1

  • Kulttuuri auttaa ennaltaehkäisemään terveysongelmia.

Mitä pitäisi tehdä, jotta tavoite toteutuu:

Jokaisella alueella tulisi olla kulttuurihyvinvointisuunnitelma. Kulttuurihyvinvointisuunnitelma pitää myös viedä osaksi hyvinvointialueen strategista suunnittelua, alueellista hyvinvointikertomusta ja tietysti myös pantava toimeen! Suunnitelman perusteella on budjetoitava asianmukaiset resurssit kulttuurihyvinvoinnin palveluihin. Hyvinvoinnin ja terveyden lisäksi kulttuuri edistää osallisuutta, joka tulee olemaan alueiden suuri haaste.

Esimerkki kulttuurihyvinvointisuunnitelmasta ja THL:n näkökulma osallisuuteen:

https://www.kymsote.fi/medias/Kymenlaakson-kulttuurihyvinvointisuunnitelma-2020-pdf.pdf? 

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/osallisuuden-edistaminen/heikoimmassa-asemassa-olevien-osallisuus/osallisuuden-edistamisen-mallit/uudista-asiakastyota-luovasti-ja-leikkisasti/luovat-menetelmat-vahvistavat-osallisuutta

Avainsanat:

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.