Kulttuuri- ja tiedeinstituuttiverkosto mukaan KULTA ry:n edunvalvontayhteistyöhön

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry on hyväksytty Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n jäseneksi.

KULTA ry:n tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä. Se käy myös keskustelua kunnianhimoisesta kulttuuripolitiikasta. Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit (SKTI) ry puolestaan vahvistaa maailmalla toimivien 17 instituutin yhteistyötä ja tukee niitä edunvalvonnassa Suomessa.

”On instituuttiverkostolle merkittävää olla mukana kulttuurialaa laajasti yhdistävässä edunvalvontaorganisaatiossa, sillä yhteinen ääni lisää alan yhteiskunnallista painoarvoa”, toteaa Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n toiminnanjohtaja Tove Ekman.

Seitsemäntoista kulttuuri- ja tiedeinstituutin verkosto edistää suomalaisen taiteen, kulttuurin ja tieteen kansainvälistä liikkuvuutta, näkyvyyttä ja yhteistyötä. Itsenäiset instituutit toimivat osana kansalaisyhteiskuntaa, joten ne voivat tuoda Suomesta esiin myös vaihtoehtoisia ja kehittyviä ilmiöitä. Instituutit ovat tuttuja yhteistyökumppaneita sekä monille kulttuuri- ja taidealan toimijoille että yliopistoille ja korkeakouluille.

”On arvokas lisä työllemme, että kulttuuri- ja tiedeinstituutit lähtevät mukaan kulttuurialan yhteiseen vaikuttamistyöhön. Pidän tärkeänä sitä, että instituuteissa tiede- ja taidealan toimijat ovat yhteistyössä. Me KULTA ry:ssä näemme, että kulttuuri ja taide rinnan tieteellisen tutkimuksen kanssa luovat sen pohjan, jolla osaamisesta ja luovuudesta syntyy kasvua. Tieteellä ja taiteella on yhtäläinen rooli luovan talouden perustana”, kertoo KULTA ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen.

Kulttuurialan yhteinen keskusjärjestö KULTA ry pyrkii nostamaan kulttuurin arvostusta vastaamaan paremmin sen todellista merkitystä yhteiskunnassa. Erityisen ajankohtaista on voimistaa yhteistä ääntä nyt, kun rahapelitoiminnan tuotot ovat laskussa. Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuribudjetista noin puolet rahoitetaan tällä hetkellä Veikkauksesta – instituuttien OKM-rahoitusosuus tulee kokonaisuudessaan näistä varoista.

”Veikkauksen tuottojen lasku ei saa johtaa tieteen ja taiteen rahoituksen leikkauksiin”, SKTI ry:n Ekman ja KULTA ry:n Meriläinen painottavat.

Tällä hetkellä KULTA ry:n jäseninä on kaikkiaan 24 kulttuuri- ja taidealan ammattimaista tuki- ja tuottajaorganisaatiota.

Lisätietoja:

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n toiminnanjohtaja Tove Ekman, tove.ekman@instituutit.fi tai +358 40 738 1544

KULTA ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen, rosa.merilainen@kulttuurijataide.fi tai +358 50 432 6679

www.instituutit.fi

www.kulttuurijataide.fi

Avainsanat:

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.