fbpx

Kulttuuri- ja tiedeinstituuttiverkosto mukaan KULTA ry:n edunvalvontayhteistyöhön

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry on hyväksytty Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n jäseneksi.

KULTA ry:n tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä. Se käy myös keskustelua kunnianhimoisesta kulttuuripolitiikasta. Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit (SKTI) ry puolestaan vahvistaa maailmalla toimivien 17 instituutin yhteistyötä ja tukee niitä edunvalvonnassa Suomessa.

”On instituuttiverkostolle merkittävää olla mukana kulttuurialaa laajasti yhdistävässä edunvalvontaorganisaatiossa, sillä yhteinen ääni lisää alan yhteiskunnallista painoarvoa”, toteaa Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n toiminnanjohtaja Tove Ekman.

Seitsemäntoista kulttuuri- ja tiedeinstituutin verkosto edistää suomalaisen taiteen, kulttuurin ja tieteen kansainvälistä liikkuvuutta, näkyvyyttä ja yhteistyötä. Itsenäiset instituutit toimivat osana kansalaisyhteiskuntaa, joten ne voivat tuoda Suomesta esiin myös vaihtoehtoisia ja kehittyviä ilmiöitä. Instituutit ovat tuttuja yhteistyökumppaneita sekä monille kulttuuri- ja taidealan toimijoille että yliopistoille ja korkeakouluille.

”On arvokas lisä työllemme, että kulttuuri- ja tiedeinstituutit lähtevät mukaan kulttuurialan yhteiseen vaikuttamistyöhön. Pidän tärkeänä sitä, että instituuteissa tiede- ja taidealan toimijat ovat yhteistyössä. Me KULTA ry:ssä näemme, että kulttuuri ja taide rinnan tieteellisen tutkimuksen kanssa luovat sen pohjan, jolla osaamisesta ja luovuudesta syntyy kasvua. Tieteellä ja taiteella on yhtäläinen rooli luovan talouden perustana”, kertoo KULTA ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen.

Kulttuurialan yhteinen keskusjärjestö KULTA ry pyrkii nostamaan kulttuurin arvostusta vastaamaan paremmin sen todellista merkitystä yhteiskunnassa. Erityisen ajankohtaista on voimistaa yhteistä ääntä nyt, kun rahapelitoiminnan tuotot ovat laskussa. Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuribudjetista noin puolet rahoitetaan tällä hetkellä Veikkauksesta – instituuttien OKM-rahoitusosuus tulee kokonaisuudessaan näistä varoista.

”Veikkauksen tuottojen lasku ei saa johtaa tieteen ja taiteen rahoituksen leikkauksiin”, SKTI ry:n Ekman ja KULTA ry:n Meriläinen painottavat.

Tällä hetkellä KULTA ry:n jäseninä on kaikkiaan 24 kulttuuri- ja taidealan ammattimaista tuki- ja tuottajaorganisaatiota.

Lisätietoja:

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n toiminnanjohtaja Tove Ekman, tove.ekman@instituutit.fi tai +358 40 738 1544

KULTA ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen, rosa.merilainen@kulttuurijataide.fi tai +358 50 432 6679

www.instituutit.fi

www.kulttuurijataide.fi