Kulttuurihyvinvointipooli on perustettu

Mediatiedote 27.5.2020

Kulttuurihyvinvointipooli vahvistaa kulttuurin, taiteen ja luovuuden merkitystä osana kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kulttuurin, taiteen ja luovuuden vaikutuksista hyvinvointiin on olemassa vahvaa, kasvavaa tutkimusnäyttöä ja kokemustietoa. Vahvistaakseen kulttuurihyvinvoinnin merkitystä osana kokonaisvaltaista hyvinvointia joukko mielen hyvinvoinnin ja kulttuurin toimijoita on perustanut valtakunnallisen Kulttuurihyvinvointipoolin. Sen ensimmäiseksi puheenjohtajaksi on kutsuttu kansanedustaja Merja Mäkisalo-Ropponen.

Kulttuurihyvinvointipooli tavoittelee toiminnassaan kansalaisten hyvinvoinnin, osallisuuden, yhdenvertaisuuden, terveyden ja sairauksista toipumisen lisääntymistä. Pooli haluaa vahvistaa kulttuurihyvinvoinnin sisällyttämistä osaksi ennaltaehkäiseviä palveluita, hoitoa, kuntoutusta, koulutusta ja työelämää.

– On erittäin mielenkiintoista aloittaa Kulttuurihyvinvointipoolin puheenjohtajana, sillä olen vuosikausia toiminut aktiivisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä. Hyvä tulevaisuus rakennetaan tieteen, taiteen ja etiikan vuoropuheluna. Suunnatessamme koronaepidemian jälkeiseen aikaan tarvitsemme erityisen paljon tätä oppivaa vuoropuhelua. Ilman luovuutta emme pysty ratkaisemaan koronan aiheuttamia yhteiskunnallisia haasteita. Näen Kulttuurihyvinvointipoolin osana tätä tulevaisuuteen suuntaavaa työskentelyä, jossa kulttuurilla on suuri merkitys yhteisöllisyyden ja toivon rakentamisessa, sanoo Merja Mäkisalo-Ropponen.

Poolin perustajajäsenet ovat Taikusydän – taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste, Taiteen Sulattamo ry, FinFami Mielenterveysomaisten keskusliitto ry, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry, Kukunori ry, Mielenterveyden keskusliitto, MIELI Suomen mielenterveys ry sekä Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry.

– Kannustamme kulttuurihyvinvoinnin toteutumista edistäviä valtakunnallisia yhteisöjä ja toimijoita liittymään poolin jäseniksi ja tulemaan mukaan yhteistyöhön, toteavat poolin alullepanijat erityisasiantuntija Anna-Mari Rosenlöf Taikusydämestä ja toiminnanjohtaja Eveliina Lafghani Taiteen Sulattamo ry:stä.

Kulttuurihyvinvointipooli edistää kulttuurilähetemallin levittämistä Suomessa. Pooli toimii kulttuurihyvinvoinnin asiantuntijaelimenä sekä vaikuttaa poikkisektorisen rahoituksen lisäämisessä ja suuntaamisessa kulttuurihyvinvointitoimintaan. Se edistää toiminnallaan kulttuurilähete-, kulttuuriresepti- ja kulttuuripassimallin levittämistä Suomessa. Pooli osallistuu aktiivisesti hyvinvointi- ja arvokeskusteluun sekä tukee valtakunnallisen kulttuurihyvinvoinnin yhteyspisteen vakiinnuttamista ja monialaista yhteistyötä. Erityistä huomiota kiinnitetään yhdenvertaisuuteen, kulttuuristen oikeuksien toteutumiseen sekä taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden turvaamiseen. Pooli kokoontuu ensimmäisen kerran syksyllä 2020.

Lisätietoja: erityisasiantuntija Anna-Mari Rosenlöf, Taikusydän-yhteyspiste, anna-mari.rosenlof@turkuamk.fi, p. 050 5985257
#kultuurihyvinvointi #taide #saavutettavuus #yhdenvertaisuus#hyvinvointi #vaikuttaminen

Avainsanat:

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.