Kulttuuri on osa elintapaohjausta

Elintapaohjauksen tarkistuslista on julkaistu hyvinvointialueiden käyttöön.

Kulttuurin osalta valmistelussa on ollut mukana OKM:n ja STM:n yhteinen Terveyttä ja hyvinvointia edistävän kulttuurihyvinvoinnin yhteistyöryhmä Taiku3, jonka toinen puheenjohtaja on ylijohtaja Riitta Kaivosoja opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

 

Kulttuuri edistää hyvinvointia ja terveyttä…

…joten kulttuurin harrastamiseen on myös ihmisiä ohjattava. Esimerkiksi uupunutta auttaa todennäköisemmin taide kuin kevyt liikunta ja rentoutusharjoitukset. Siksi elintapaohjauksen tarkistuslistan taulukossa on oma sarake kulttuurihyvinvoinnille siinä missä liikunnalle, unelle, päihteille ja ravitsemuksellekin.

Määrällisiä tavoitteita sille, paljonko taidetta viikoittain kenelle tahansa kansalaiselle suositellaan, ei valitettavasti ole samaan tapaan kuin UKK-instituutin liikuntasuositukset. Itse olen käyttänyt parhaana olemassa olevana kotimaisena asiantuntijatietona tätä: https://100minuuttiataidetta.taike.fi/

 

Paljon on vielä kulttuurihyvinvoinnissa vahvistamista ja vakiinnuttamista

Nostan tässä muutama esimerkkiä tarkistuslistalta löytyvistä asioista, joiden perään aluevaltuutetut voisivat kysellä tai jotka voisivat toimia myös ideoina aluevaltuustoaloitteiksi:

  • Koulutussuunnitelmiin olisi hyvä sisällyttää perehdyttäminen kulttuurihyvinvointiin. Kulttuurihyvinvoinnista voi suorittaa ylemmän AMK -tutkinnon monissa ammattikorkeakouluissa. Soten ammattilaisille on myös täydennyskoulutusta saatavilla.
  • Asiakkaan kulttuurihyvinvoinnin tarpeiden huomioiminen kirjataan osaksi ohjaavien ja neuvovien henkilöiden työnkuvaa. Kulttuurihyvinvoinnin ohjaamiseen käytetty kirjaaminen kirjataan vastaavalla tavalla kuin liikuntaneuvonnan osalta.
  • Nimetään alueella kulttuurihyvinvoinnin vastuuhenkilö, joka voi olla sama kuin hyte-koordinaattori. Vastuutaho tuntee kulttuurihyvinvoinnin palvelusisältöjä ja tarjontaa (tuottajatahot ja sopimukset), joiden puitteissa alue voi ostaa tai saa palveluja käyttöönsä.
  • Kulttuurihyvinvointi osana elintapaohjausta ei ole vielä vakiintunut. Tässä vaiheessa painotetaan kirjaamista ja seurantaa. Mikäli kulttuurihyvinvoinnin palvelutarjotinta ei vielä ole, hyödynnetään muita viestintäkanavia monipuolisesti ja huolehditaan sujuva tiedonvaihto osana palveluketjuja.
  • Kulttuurihyvinvoinnin palvelutarjotin ohjaa kulttuurin pariin. Lähettävän ja vastaanottavan tahon välinen viestintä sovittu.

 

 

Rosa Meriläinen

pääsihteeri

Rosa Meriläinen

Rosa Meriläinen on KULTA ry:n pääsihteeri, jonka tehtävä on lobata. Rosa rakastaa idioottivarmoja, selkeitä kuvaustekstejä.
Rosa Meriläinen är KULTA rf’s generalsekreterare.
The writer is KULTA’s Secretary General.