Kulttuuriharrastusten vaikutuksia osataan nyt mitata

Kansalaisfoorumi on luonut mittariston mittaamaan kulttuuriharrastuksen vaikutuksia harrastajien elämään. Mittariston avulla harrastusten tarjoajat pystyvät kertomaan työnsä vaikutuksista. Keväällä 2022 onkin tehty mittaristoa hyödyntäen laaja selvitys kulttuuriharrastusten vaikutuksista, johon on saatu vastauksia yli 1300 eri-ikäiseltä kulttuurin harrastajalta ympäri Suomen. Selvitys on jatkossa tarkoitus toteuttaa joka toinen vuosi, jotta sen avulla voidaan saada tietoa vaikutusten muutoksista.

Parasta on kiva porukka

Selvityksessä koroistuivat erityisesti kulttuuriharrastusten positiiviset sosiaaliset vaikutuksesta, joista toki on vanhastaankin olemassa rutkasti tutkimusnäyttöä. Suomalaiset ihmiset itse kertoivat läheisen harrastusyhteisön olevan tärkein syy harrastaa. Oppiminen on mukavaa, kun ympärillä on turvallinen ryhmä ja ilmapiiri on salliva. Kulttuuriharrastuksessa saa olla oma itsensä muiden kanssa. Harrastusryhmän kaverisuhteet ja ylipäänsä yhdessä muiden kanssa harrastaminen vaikuttavat mielen hyvinvointiin. Tämä on tärkeä muistaa, kun puhutaan toisaalta harrastusten kustannuksista, toisaalta nuorten mielenterveyden haasteista.

Selvityksen mukaan 94 prosenttia kulttuurin harrastajista on löytänyt uusia kavereita harrastuksen myötä. Yksinäisyys on Suomessa mittava yhteiskunnallinen haaste, johon yksi apu on harrastukset, joihin voi kuka tahansa mennä tai joista löytyy samanhenkisiä ihmisiä. ”Teatteriryhmä on minulle toinen perheeni”, kuvasi yksi vastaaja harrastusryhmän syvää merkitystä elämälleen.

Elämässä on elämäntuntu

96 % kulttuurin harrastajista on kokenut voivansa harrastuksellaan ilahduttaa muita. ”On mukava tuottaa iloa ja virkistystä ihmisille”, kuvasi asiaa yksi vastaajista.

Kulttuuriharrastus tuntuu usein koko kehossa. Jopa 60 prosenttia vastaajista kertoi käyttävänsä harrastuksessaan kehoaan monipuolisesti. Tätä tietoa vasten ei ole siis mitään syytä ylläpitää vanhanaikaista vastakkainasettelua liikunnan ja kulttuurin välillä. 69 % harrastajista kokee, että kulttuuriharrastaminen vahvistaa kehon ja mielen yhteyttä.

94 % kulttuurin harrastajista on oppinut jotain uutta itsestään harrastuksen myötä. Omaksi itsekseen kasvaminen, itsensä ja oman jutun löytäminen tuottavat iloa missä tahansa iässä, mutta erityisen tärkeää tietysti elämän vaikeissa hetkissä on saada välineitä tutustua itseensä paremmin. Näin kuvasi yksi vastaaja asiaa: ”Tunnen olevani vähän lähempänä omaa itseäni, kun harrastan teatteria.”

”Tunnen olevani elossa ja täynnä virtaa”, oli yhden vastaajan kuvaus siitä, miltä oma harrastus tuntuu. Elämänmakuinen elämä on hyvä vastaliike kaikelle sille, mikä ihmistä saattaa ajoittain alas painaa. Myös ponnistelu itsessään on palkitsevaa, sillä kulttuuriharrastus vaatii usein itsensä haastamista ja ylittämistä, melkoista sitkeyttä ja ahkeruutta. 77 % harrastajista oli sitä mieltä, että harrastus tarjoaa sopivia haasteita, joiden selvittämisestä tulee hyvä mieli. Tämä on hyvä mittari osoittamaan sitä, miten kulttuuri vahvistaa yksilön resilienssiä.

pääsihteeri

Rosa Meriläinen

Rosa Meriläinen on KULTA ry:n pääsihteeri, jonka tehtävä on lobata. Rosa rakastaa idioottivarmoja, selkeitä kuvaustekstejä.
Rosa Meriläinen är KULTA rf’s generalsekreterare.
The writer is KULTA’s Secretary General.