Kulttuurin puolustaminen on nyt ajankohtaisempaa kuin koskaan

Kulttuuri on meille ihmisinä ensisijainen selviytymisen työkalu. Suomelle kansakuntana se on sekä syy, että seuraus: me olemme olemassa, koska meillä on tämä ainutlaatuinen oma kulttuurimme, jota haluamme vaalia. Vain Suomi ja suomalaiset itse voivat puolustaa suomalaista kulttuuria. Se on meidän tehtävämme ja se tehtävä tekee meille hyvää.

Suomen Kansallisoopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi on kirjoittanut upean tekstin kulttuurin ja kulttuurisen pääoman merkityksestä henkisille voimavaroillemme kriisissä: ”Kulttuuri, resilienssi ja maanpuolustustahto”. En pysty valitsemaan, minkä lauseista haluaisin kopioida tähän sitaatiksi, joten parasta on, jos käytte itse lukemassa koko artikkelin.

Lisätään kohtaamisia ja vuoropuhelua

Kansakunnan henkistä pääomaa vaalimaan tarvitaan meitä kaikkia. Eri väestöryhmien välisiä eroja kulttuuriosallistumisessa kannattaa pienentää: poistetaan kulttuuriosallistumisen esteitä ja lisätään erilaisten ihmisten intoa ja mahdollisuuksia harrastaa kulttuuria. Valtiovallan vastuulla on huolehtia kulttuurin ja taiteen yhdenvertaisesta saavutettavuudesta ja saatavuudesta, mutta kaikilla kansalaisilla on oma roolinsa kulttuurielämässä.

Meidän myös kannattaa lisätä kohtaamisia ja vuoropuhelua yhteiskunnassa kulttuurin keinoin. Ajat ovat olleet ankeat jo tovin. Emme ehtineet edes selättää pandemiaa, kun jouduimme kohtaamaan sodan pelon, sisartemme ja veljiemme hädän sodan jaloissa. Nyt jos koskaan kannattaa järjestää tilaisuuksia, joissa ihmiset voivat jakaa tunteitaan. Kulttuuritarjonta antaa yhdessäoloa.

Käsitellään tunteita yhdessä

Torjutaan yksinäisyyttä matalan kynnyksen kulttuuritoiminnalla! Varmistetaan runsas ja monipuolinen kulttuuritarjonta kaikenlaisille ihmisille. Myös heille, jotka sodan jaloista tulevat nyt luoksemme. Jokaisella on oltava kulttuurin keinoin mahdollisuus käsitellä omia surujaan, omaa identiteettiään ja tuntea kuuluvansa johonkin yhteisöön.

Kulttuuriosallistumisella on valtava merkitys useimpien henkiselle jaksamiselle. Se auttaa kestämään vaikeuksia. Meidän pitää saada myös ladata akkuja, paeta arjesta ja tuntea edes hetken helpotusta. Pidetään toistemme puolta, järjestetään tilaisuuksia kohdata toisiamme ja puolustetaan suomalaista kulttuuria! Näin puolustamme maatamme, näin meillä on syy puolustaa maatamme.

Kulttuuri ei ole jotain ylimääräistä, jonka voimme työntää syrjään. Se on selviytymisemme kannalta välttämätöntä.

 

Rosa Meriläinen
Pääsihteeri
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry

Rosa Meriläinen

Rosa Meriläinen on KULTA ry:n pääsihteeri, jonka tehtävä on lobata. Rosa rakastaa idioottivarmoja, selkeitä kuvaustekstejä.
Rosa Meriläinen är KULTA rf’s generalsekreterare.
The writer is KULTA’s Secretary General.