Kulttuuriviennin ja kulttuurin kansainvälistämisen edistäminen ajankohtaista

Poikalapsi, Kuva: Jutta Kivilompolo

Kuva: Jutta Kivilompolo

 

Juho Kuosmasen ja Khadar Ahmedin menestys Cannesissa on ollut suuri juhlanaihe koko suomalaiselle kulttuurielämälle. Tampereella iloittiin viime vuonna suuren Hollywood-tuotannon kuvauksista keskellä koronaa – se toi työtä ja toimeentuloa alueelle, sekä paikallisylpeyttä kauniista ja turvallisesta Pirkanmaasta. Valitettavasti valtiovarainministeriö nyt esittää kotimaisen elokuvan tuotantotukien leikkaamista. Kotimaisen elokuvan tarve ei ole vähentynyt, vaikka Veikkauksen tuotot valtiolle ovat vähentyneet.

Luoviin aloihin investoiminen tuottaa työtä ja tuloa

Suomalaisella kulttuurilla ja taiteella on menestymismahdollisuuksia, ja me voimme houkutella kansainvälisiä tuotantoja Suomeen. Se vaatii kuitenkin investointeja. Myös julkisia investointeja. Luovat alat eivät ole investointien suhteen yhtään erilaisia kuin muutkaan elinkeinotoiminnan alat: vain se mihin investoidaan, voi tuottaa.

Kansainvälisyyteen ja kulttuurivientiin panostamista esittää myös tutkija Leevi Saari, joka Wihurin rahaston tuella laati KULTA ry:lle 24 keinon työkalupakin kunnille ja valtiolle. Mitä niiden pitäisi tehdä, jotta kulttuuriala nousisi koronan aiheuttamasta taantumasta.

Olemassa olevien aineistojen lisäksi Leevi Saari teki työkalupakkia laatiessaan kyselyn kulttuurialan toimijoille. Kyselyyn vastanneiden lisäksi moni kulttuurin asiantuntija sekä käytännön tekijä eri kulttuurialoilta ympäri Suomen antoi aikaansa syvähaastatteluihin ja taustakeskusteluihin, joissa he toivat esille omia näkökulmiaan ja ehdotuksiaan kulttuurialan olosuhteiden parantamiseksi eri tavoilla. Näiden tietojen pohjalta Leevi Saari laati konkreettisia politiikkaehdotuksia, riippumattomana tutkijana.

Kansainvälisten produktioiden tuki

Näin Leevi Saari esittää: ”COVID-19 -pandemian jälkeen kansainväliset tuotannot alkavat käynnistyä uudelleen. Kansainväliset produktiot ovat joillain toimialoilla, kuten esimerkiksi elokuva ja av-alalla, keskeinen suomalaisten kulttuuri- ja taidealan ammattilaisten työllistäjä. Elokuva- ja audiovisuaalisen alan parantumisen kannalta osa pandemian vuoksi patoutuneista tuotannoista olisi keskeistä saada Suomeen. 

Business Finlandin tuotantokannustinjärjestelmää tuleekin lähivuosina puolustaa ja kehittää edelleen suomalaisen elokuva- ja audiovisuaalisen alan tarpeita kuunnellen. Keskiössä tulee olla suomalaisen yhteiskunnan ja kulttuurialan ammattilaisten etu.”

Näin Leevi Saari esittää: ” Parantumisvaiheessa yksi lisäkeino voisi olla myös suomalaisten taiteen- ja kulttuurintekijöiden kansainvälistymisen painottaminen. Suomalaisen kulttuurikulutuksen ollessa pandemian jälkeen väliaikaisesti alamaissa suomalaisten kulttuuri- ja taidealan ammattilaisten taidoille on mahdollista etsiä kysyntää ulkomailta. Suomella on maailmalla laaja kulttuuri-instituuttiverkosto sekä muita kulttuurivientiä edistäviä organisaatioita, joiden toimintaa kehittämällä sekä tukemalla on mahdollista tukea kulttuurialan elpymistä pandemian jälkeisenä aikana.”

Koko selvityksen politiikkasuosituksineen löydät täältä: https://kulttuurijataide.fi/wp-content/uploads/2021/05/Kulttuurin-puolesta-selvitys-1.pdf

Rosa Meriläinen

pääsihteeri

Avainsanat:

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.