Luovien alojen edistämisessä tapahtuu

Luovien alojen edistäminen on yksi istuvan hallituksen keskeisistä tavoitteista. Kulttuuripolitiikassa hallituksella on kaksi kärkeä: esittävien taiteiden valtionosuusuudistus ja sitten tämä luovien alojen edistäminen – joka on luonnollisesti myös osa elinkeinopolitiikkaa. Todennäköisesti joulukuussa on työ- ja elinkeinoministeriössä sellaista valmistelua luovien alojen edistämisestä, johon myös luovien alojen edustajat pääsevät mukaan. Nyt on kulttuuriväen hyvä aika olla elinkeinopoliittisesti aktiivinen, aloitteellinen ja idearikas!

Luovien alojen tilannekuva

Meidän tilannekuvamme on se, että luovien alojen ja aineettoman arvonlisän kasvupotentiaali on kirjattu vahvasti jokseenkin kaikkiin mahdollisiin asiakirjoihin, joilla eurooppalaista ja suomalaista kilpailukykyä halutaan vahvistaa. Silti toimijoiden arjessa tuntuu, ettei luovien alojen edes olemassaolevaa kokoa ole hahmotettu, vaan kautta linjan alaa pidetään merkityksettömämpänä ja vähemmän työllistävänä kuin se on. Myöskään luovan osaamisen hyödyntämisessä ei suomalaisessa elinkeinoelämässä ole vielä siirrytty sanoista tekoihin.

Hyviä lukuja luovien alojen koosta ja kasvupotentiaalista löytyy sekä Sitran fasilitoimasta tietokortista kulttuurin ja taiteen vaikutuksista talouteen:

http://www.kulttuuribudjettiprosenttiin.fi/wp-content/uploads/2019/02/Taiteen-ja-kulttuurin-vaikutukset-talouteen.pdf

Että Luovan työn tekijöiden ja yrittäjien Lyhtyn esitelmästä Suomen luovien alojen kehityksestä:

https://lyhtyprojekti.fi/wp-content/uploads/2019/10/luovan_talouden_potentiaali_lyhty-002.pdf

Että Creative Finlandin tietopaketista:

https://www.creativefinland.fi/luovat-alat-suomessa

Creative Business Finland

Hallitus on ohjelmansa mukaisesti käynnistämässä Creative Business Finland palveluja. Sen pohjana on ajatus luovista aloista ekosysteeminä. Ekosysteemi tarkoittaa elinkeinopolitiikassa kokonaisuutta, jossa jokainen osanen on riippuvainen toistensa menestyksestä.

Yksi osa kokonaisuutta on kasvuyritysten kansainvälistymistä tukeva Business Finland, joka on merkittävä yritystukien jakaja. Luovien alojen osalta siellä on ollut aikaisemmin hieman alentuvasti nimitetty Fiiliksestä fyrkkaa -ohjelma. Parhaillaan on käynnissä Entertainment Finland -ohjelma, joka auttaa suomalaisia peli- musiikki- ja audiovisuaalisen alan kasvuyrityksiä kehittämään uutta kansainvälistä liiketoimintaa.

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n tavoitteena on luovien alojen kasvu, joka näkyy myös luovien alojen BKT-osuuden nousussa. Tavoite ei ole millään tavalla haihattelua, jos vertaa vaikka Ruotsin lukuihin. Se vaatii kuitenkin julkiselta vallalta panostuksia myös alueellisessa elinkeinopolitiikassa. Tarvitaan uusia yrityksiä ja myös vahvistaa olemassa olevien kotimaisten luovien alojen yritysten mahdollisuuksia menestyä. Kyse on paikoin myös todellisista pienyrityksistä, joiden kannattavuus on alati veitsenterällä. Olennaista on saada koko toimialan perusrakenteet toimimaan ponnahduslautana. Siksi myös kulttuurin ja taiteen perusrahoituksen vahvistaminen tukee hallituksen tavoitetta edistää luovien alojen kasvua. Taide ja tiede ovat luovan talouden perusta, jota Suomen on fiksua vahvistaa: me pärjäämme osaamisella ja omaperäisyydellä, jos jollakin.

 

Rosa Meriläinen
pääsihteeri
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry

Avainsanat:

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.