PAM ja KULTA ry: Palvelualoille tarvitaan pikaisesti oma työllisyys- ja kasvuohjelma

Palvelualojen kehittämisohjelmalla haetaan yhdessä julkisen sektorin toimijoiden sekä alaa edustavien palkansaaja- ja työnantajajärjestöjen kanssa keinoja, joilla voitaisiin edistää palvelualojen toiminnan edellytyksiä sekä uusien yritysten ja hyvien työpaikkojen syntyä. Ohjelman avulla tulisi myös kartoittaa riskejä ja mahdollisia esteitä alan suotuisalle kehitykselle.

Palvelualojen ammattiliitto PAM ja kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry yhdessä haastavat hallituksen tekemään työllisyysriihessä vaikuttavaa ja pitkäjänteistä elinkeinopolitiikkaa, jonka tavoitteena on palvelualojen työllisyyden suotuisa kehitys ja siten Suomen elinkeinorakenteen monipuolistuminen. PAM on esittänyt jo vuonna 2015, että Suomessa tehtäisiin yli ministeriörajojen ulottuva palvelualojen työllisyys- ja kasvuohjelma, joka ohjaisi palvelualojen päätöksentekoa pidemmälle tulevaisuuteen. Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry yhtyy PAMin näkemykseen tällaisen kokonaissuunnitelman tarpeellisuudesta, sillä kulttuuri- ja taidealan työllisyys kasvaa osana palvelualojen kokonaisuutta.

Ohjelman tavoitteena olisi kartoittaa palvelualojen tuottavuuden ja palvelualoja koskevan ostovoiman kehittymisen lisäksi kaavoituksen, teknologisen kehityksen ja esimerkiksi kansainvälisten trendien vaikutusta palvelualoihin. Toisin kuin teollisuusaloilla, palvelualoja koskevaa ohjelmaa ei ole aiemmin ministeriöissä tehty.

”Kuten korona-aikana olemme nähneet, on palvelu- ja kulttuurialoilla suuri merkitys Suomen työllisyyden kannalta. Palveluiden merkitys kasvaa entisestään ja siksi palveluihin tulee kiinnittää koko yhteiskunnan tasolla strategista huomiota, jotta tämä työllisyyden keskeinen tukipilari ei pääse murenemaan. Juuri nyt on oikea hetki lähteä kehittämään ministeriöt ylittävällä kasvuohjelmalla näiden sektorien tulevaisuutta ja siten tukea valtiovarainministeriön hakemaa kestävää pitkäjänteistä kasvua”, PAMin puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen kommentoi ohjelman tarpeellisuutta.

”Kulttuuri houkuttelee ihmisiä yhteen ja palvelujen pariin – ja asiakkaamme toki toivovat paikkakunnalta monipuolisia palveluja. Suomessa toteutetun ympäristövaikutusten arvioinnin mukaan palveluilla on yleensä tavaroita pienempi hiilijalanjälki ja varsinkin kulttuuripalvelut ovat hiilitehokkaita. Ohjelma siis tukisi myös ilmastotavoitteita.”, KULTA ry:n pääsihteeri Rosa Meriläinen kommentoi.

Lisätietoa:

Annika Rönni-Sällinen, 050 378 0270, annika.ronni-sallinen@pam.fi

Rosa Meriläinen, 050 432 6679, rosa.merilainen@kulttuurijataide.fi

Avainsanat:

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.