Taide kuuluu myös sairaille

Suomalaisen kulttuuripolitiikan kulmakivi on tasa-arvon tavoite: kulttuuri kuuluu kaikille. Siksi kulttuuripolitiikalla on pyritty onnistuneesti vähentämään eri väestöryhmien eroja kulttuuriosallistumisessa.

Vaikka suurin osa rahasta kulttuuritaloudessa on yksityistä rahaa eli maksavien asiakkaiden kulutusta, meillä on tarjottu paljon myös yleisölle maksuttomia kulttuuripalveluja, kuten kirjastot ja koulukonsertit. On tuettu kulttuurin ja taiteen alueellista saatavuutta. On edistetty kulttuurin ja taiteen saavutettavuutta.

Tilastokeskuksen vapaa-aikatilastojen mukaan 83 % suomalaisista kuuluu kulttuurin yleisöön. Se on korkea luku, joka kertoo onnistumisesta: osataan tarjota ihmisille mieluista ja hyvää. Puutteita kuitenkin edelleen on: kulttuuriosallistuminen on heikointa pitkäaikaissairaiden, vanhusten ja työttömien keskuudessa. Siksi on olennaista pitää huolta siitä, että myös hyvinvointialueilla osaltaan huolehditaan kulttuurin ja taiteen saavutettavuudesta.

Kulttuurihyvinvointi aluevaaleissa

Kulttuurin ja taiteen tarjonta osana sosiaali- ja terveyshuollon palveluita on välttämätöntä, jotta kaikille – esimerkiksi hoivalaitoksissa asuville – olisi mahdollista päästä kulttuurin pariin. Siksi kulttuurihyvinvointi on vakiinnutettava osaksi sotea heti hyvinvointialueiden työn alkumetreillä. Tästä löydätte linkin Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n aluevaalitavoitteisiin: https://kulttuurijataide.fi/wp-content/uploads/2021/09/Aluevaalitavoitteet_KULTA-ry.pdf

Kulttuurihyvinvointipooli on kulttuurijärjestöjen ja sosiaali- ja terveysjärjestöjen asiantuntijaelin, johon kuuluu KULTA ry:n lisäksi myös sisarjärjestömme SOSTE – ja paljon muita. Myös Kulttuurihyvinvointipooli on julkaissut omat aluevaalitavoitteensa: https://www.kulttuurihyvinvointipooli.fi/

Kulttuurihyvinvointi tarkoittaa käsitteenä kulttuurin ja taiteen keinoin edistettävää hyvinvointia ja terveyttä.

Miksi kulttuurin tarjoaminen kaikille on tärkeää?

Kulttuurin ja taiteen ei tietenkään tarvitse olla erityisen hyödyllistä ja terveysvaikutteista, vaan se on osa ihmisen ja yhteisön elämää, tärkeää itsessään. Yhdenvertaisuudesta kiinnostuneille kuitenkin tiedoksi, että kulttuurilla ja taiteella on tutkitusti useita suotuisia vaikutuksia ihmisen terveyteen, hyvinvointiin, osallisuuteen ja oppimiseen. Kulttuuriosallistuminen esimerkiksi ehkäisee mielenterveysongelmia ja edistää sydänterveyttä.

Siksi kulttuuria ja taidetta kannattaa hyvinvointialueilla hyödyntää sairauksien ennaltaehkäisyn lisäksi myös niiden hoidossa ja sairauksien kanssa selviytymisessä. Hyvinvointialueella kannattaa ottaa käyttöön kulttuurilähetteet tai yhdenvertaista osallistumista lisäävä kulttuuripassi.

Kulttuurilähetteellä esimerkiksi yksinäisyydestä, lievistä mielenterveysongelmista ja kroonisista kivuista kärsiviä henkilöitä voidaan ohjata ryhmämuotoiseen taide- ja kulttuuritoimintaan.

Kulttuurilähetteen vaikuttavuudesta on saatu hyviä kokemuksia Ruotsissa, Tanskassa ja Iso-Britanniassa. Sen on todettu mm. vähentäneen lääkärikäyntejä.

Rosa Meriläinen
Pääsihteeri
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry

Rosa Meriläinen

Rosa Meriläinen on KULTA ry:n pääsihteeri, jonka tehtävä on lobata. Rosa rakastaa idioottivarmoja, selkeitä kuvaustekstejä.
Rosa Meriläinen är KULTA rf’s generalsekreterare.
The writer is KULTA’s Secretary General.