Taiteen ja kulttuurin harrastaminen rakentaa tulevaisuutta

Hallitusohjelmaan on kirjattu lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukeminen, mitä pidämme erittäin myönteisenä asiana. Kulttuurin harrastamisella on paljon positiivisia vaikutuksia lasten ja nuorten tulevaisuustaitoihin, oppimiseen ja sosiaalisiin suhteisiin. Taiteen tekeminen ja kokeminen tukee tutkitusti henkistä ja fyysistä jaksamista, mielenterveyttä ja kriisinsietokykyä.

Lasten ja nuorten harrastuksia pyritään nyt edistämään monin tavoin, ja sitä voivat työssään edistää kaikki opetus- ja kulttuuriministeriön kolme ministeriä. Kulttuuriharrastukset ovat onneksi suosittuja ja useimpien koululaisten toivelistalla. Esimerkiksi taiteen perusopetuksen yhdeksän eri taiteenalan oppilaitoksissa harrastaa yli 120 000 lasta ja nuorta, ja monet muut lastenkulttuurin ja kulttuurisen nuorisotyön toimijat tarjoavat harrastusmahdollisuuksia kymmenille tuhansille.

Onnistumisen ja oppimisen kokemuksilla on pitkäkestoisia vaikutuksia lapsen ja nuoren identiteetin kehittymiselle. Monivuotinen taide-ja kulttuuriharrastus tarjoaa yhteisön johon kuulua, synnyttää elämänmittaisia ystävyyssuhteita, lisää osallisuutta, vähentää syrjäytymistä ja lasten ja nuorten kokemaa yksinäisyyttä. Taideopetus ja -kasvatus kehittää myös luovaa ajattelua, joka on edellytys kestävämmän yhteiskunnan ratkaisujen rakentamisessa.

On tärkeää huolehtia siitä, että taide- ja kulttuuriharrastuksia on monipuolisesti saatavilla ja saavutettavissa eri puolilla maata. Avainasemassa ovat koulutetut ja osaavat ohjaajat ja opettajat. Onnistumisen kannalta keskeistä on julkinen tuki ja tiivis yhteistyö kuntien muun palvelutarjonnan kanssa. Esimerkiksi etsivä harrastustoiminta voisi auttaa oman harrastuspolun löytämisessä, ja mallia kannattaisi kehittää edelleen.

Esimerkiksi taiteen perusopetuksen yhdeksän eri taiteenalan oppilaitoksissa harrastaa yli 120 000 lasta ja nuorta, ja monet muut lastenkulttuurin ja kulttuurisen nuorisotyön toimijat tarjoavat harrastusmahdollisuuksia kymmenille tuhansille.

Taide- ja kulttuuriharrastusten parista osa lapsista ja nuorista löytää itselleen ammatin. Heidän joukostaan nousevat elämäämme ja yhteiskuntaamme rikastuttavat ja Suomea maailmankartalle vievät taiteen ja kulttuurin osaajat.

Investointi lasten ja nuorten taide- ja kulttuuriharrastuksiin on investointi tulevaisuuteen: se lisää yhteiskunnan kriisinkestävyyttä, tuottaa iloa ja hyvinvointia sekä auttaa löytämään itselle merkittävän yhteisön.

Nuori Kulttuuri -neuvottelukunta

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.