Taiteen vapaus uhattuna Euroopassa

Taiteen vapaus tarkoittaa sitä, että taiteilijalla on oikeus ja mahdollisuus tehdä taidetta omista lähtökohdistaan. Taiteen vapautta vaalitaan muun muassa siten, että rahoituspäätökset pidetään käsivarren mitan päässä poliittisesta päätöksenteosta. Poliitikot eivät voi tilata taiteentekijöiltä ja taidelaitoksilta teoksia, jotka edistävät heidän omaa agendaansa, vaan rahoituspäätökset tehdään esimerkiksi muiden taiteilijoiden muodostamassa asiantuntijapoolissa, kuten taidetoimikunnassa.

Ainahan se ei Suomessakaan ihan näin nätisti mene, vaan toki päättäjillä on mahdollisuus edistää mieleisiään produktioita. Erityisesti kunnallisesta päätöksenteosta on vuosikymmenten varrella kerrottu hiuksianostattavia tarinoita siitä, miten paikallispoliitikot luulevat asialliseksi antaa oman mielipiteen määrätä. Kyse on samantyyppisestä periaatteesta kuin vallan kolmijako-opin suhteen: poliitikkojen ei tulisi sotkeutua tuomiovallan kysymyksiin, mutta säännöllisesti käy niin, että joku poliitikko ei malta pitää sanaista arkkuaan säpissä. Periaatetta tällaiset yksittäiset ylilyönnit eivät vielä murra.

Populismi haastaa taiteen vapauden

Culture Action Europe (CAE) on antanut vakavan muistutuksen taiteen vapauden vaalimisen tärkeydestä ajankohtaisessa poliittisessa tilanteessa:

”Taiteellinen vapaus Euroopassa on uhattuna. Viimeaikaiset raportit osoittavat, että useissa maissa sensuroidaan ja pidätetään eri alojen taiteilijoita. Heitä syytetään valtionpäämiesten loukkaamisesta, uskonnollisten tunteiden loukkaamisesta ja terrorismin glorifioinnista. Kulttuurin ja taiteen rahoituksen leikkaukset on myös nähtävissä keinona vaientaa mielipiteitä EU:ssa. Tämä on johtanut taiteen ja kulttuurin kentältä nousevaan vaatimukseen taiteen vapauden suojelun ja edistämisen tarpeesta.”

Taiteen vapauden puolustaminen on demokraattisen, vapaan, moninaisen ja reilun yhteiskunnan puolustamista. Rahoituksen turva on osa tätä. Pelkästään tällä viikolla Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on toimittanut eduskunnan eri valiokunnille kolme lausuntoa, joissa kerrotaan kulttuuri- ja taidealan – erityisesti alan freelancereiden ja pienyrittäjien – hädästä ja tuentarpeesta.

CAE varoittaa: ”Kulttuurin ja taiteen maailmasta on tullut ideoiden ja ideologioiden taistelukenttä yhä populistisemmassa ja polarisoituneemmassa maailmassa. Tämä on maailmanlaajuinen trendi, josta Eurooppa ei valitettavasti ole poikkeus. Termi ”kulttuurisodat” on jo käytössä niin eurooppalaisessa poliittisessa keskustelussa kuin useissa jäsenvaltiossakin.

Vähemmistöjä mustamaalataan, itsesensuuriin pakotetaan

Mikä oli ennenkuulumatonta vain kymmenen vuotta sitten, on nyt elävää todellisuutta. Se ei ole vain paikallinen tai kansallinen ilmiö rajoitettuna kouralliseen alueita tai jäsenvaltioita. Se tapahtuu kaikkialla jäsenvaltiossa. Se tapahtuu kaikkialla EU:ssa. Taidetta käytetään poliittisen propagandan välineenä vähemmistöjen mustamaalaamiseen, poliittisia nimityksiä käytetään välineenä saadakseen taidetoimijoita alistetuksi ideologiseen kontrolliin, ideologisia kriteerejä käytetään julkisen rahoitusjaon perusteena ja julkisesti rahoitettuja taideinstituutioita pakotetaan itsesensuuriin – nämä vain esimerkkeinä.

Puolustakaamme taiteen vapautta yhdessä, kansainvälisesti ja paikallisesti. Culture Action Europe on eurooppalainen verkosto, joka kerää ja vie eteenpäin kulttuurialan ääntä eurooppalaiseen päätöksentekoon. Sen uutiskirje tarjoaa hyvää tietoa, joten suosittelen tilaamista täältä.

 

Rosa Meriläinen

pääsihteeri

Avainsanat:

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.