fbpx

Tappiotakuu yksi tapa nyt pelastaa kulttuurialan toimijoita

Tappiotakuu on tullut minulle tutuksi aikoinaan Tampereen yliopiston ylioppilaskunnassa, jossa myönnettiin pienille yhdistyksille tapahtumiinsa tappiotakuita, jotta ylipäänsä he uskalsivat niitä järjestää. Tavoite on tietysti silloin se, että tappioita ei tulisi, eikä se muuttuisi automaattiseksi suoraksi tueksi.

Tappiotakuumalleja on useita. Niissä voi olla ns. piikki auki tai sitten kattosumma. Tappiota vastaan voi saada suoraa tukea, lainaa tai näiden yhdistelmää, joko siten että siitä on etukäteen päätetty tai asia käsitellään harkinnanvaraisesti. Koronan aiheuttama tilanne on poikkeuksellinen, joten se vaatii poikkeuksellisia ratkaisuja.

Kulttuuritoimialan ja tapahtumien aluetalousvaikutukset ovat kunnille ja maakunnille merkittävät. Siksi niiden kannattaa nyt pohtia kaikkia käytettävissään olevia käytännön ratkaisuja, joilla estetään alan tuki- ja tuottajaorganisaatioita kaatumasta ja ihmisiä menettämästä pysyvästi työpaikkojaan ja elantoaan. Helsinki toimi esimerkillisesti jättämällä kevään vuokria perimättä niiltä toimijoilta, joiden piti sulkea ovensa. Säätiöt eivät peri takaisin antamiaan apurahoja, vaikka toimintasuunnitelmaa ei pystykään nyt keväällä noudattamaan.

Musiikinedistämissäätiöltä varastamani ja muokkaamani tappiotakuumalli on simppeli: jos/kun hankkeen tiliselvitys osoittaa tappiota, sille voidaan antaa tappiontakuun mukainen tuki.

Esimerkiksi ohjeistus käyttöselvitykseen voisi olla tämä:

  • kirjanpitoon perustuva yhteenveto hankkeen tuloista ja menoista
  • hankkeen vapaamuotoinen tapahtumaraportti (mm. kuvaus hankkeen onnistumisesta, tiedot kävijämääristä, näkyvyydestä, kulurakenteesta, tukimuodon tarpeellisuus hakijan toiminnassa)
  • erittele tulot ja menot tai liitä mukaan kustannuspaikkatasoinen pääkirjaote
  • yksityishenkilöt ja työryhmät, jotka eivät ole kirjanpitovelvollisia, toimittavat kulutositteita (myös maksutosite) myönnetyn summan edestä

Kun meidät piti eristää toisistamme sosiaalisesti, se tehtiin sulkemalla kulttuuri- ja liikuntapalvelut. Tavoitteena olkoon, että palaamme vielä yhteen. Silloin pitää olla kulttuuri- ja liikuntapalveluja.


Rosa Meriläinen
pääsihteeri