Tarvitsemme OKM-puoluetta, joka puolustaa koko sivistyshallintoa

Kestävä kasvu nojaa Suomessa ennen kaikkea inhimilliseen pääomaan. Kulttuuri on kansakunnan yhteistä pääomaa. On kuitenkin tärkeää ulottaa kulttuurialan katse sivistyspolitiikan koko kokonaisuuteen.

Uutta ei synny, jos Suomi ei jatkossa riittävästi investoi koulutuksen ja tutkimuksen koko perustaan. Henkisen pääoman eli kulttuurin vaaliminen kannattaa nähdä paitsi osana elinkeinopolitiikkaa ja aluekehittämistä, myös osana maailman parasta sivistyshallintoa, jossa annetaan kaikille suomalaisille hyvät eväät yhteiskunnan ja omanlaisensa elämän rakentamiseen.

Suomi menestyy, kun sen nuoret menestyvät

Vahva osaamisperusta on ollut ja on tulevaisuudessakin kansantalouden kestävyyden perusta. Koulutus on paras tulevaisuuden tae niin yksilölle kuin yhteiskunnallekin. Itse olen aina uskonut juutalaiseen kansanviisauteen, jonka mukaan päähän sijoitettu omaisuus on ainoa, mikä on turvassa kaikissa tilanteissa. Sen saa mukaansa, vaikka joutuisi pakenemaan vaaraa veneellä.

Koko Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) on integraatiokone, joka tuottaa osallisuutta. Erityisesti lasten ja nuorten oppimis- ja osallisuusvajeen paikkaamiseen on satsattava. Meillä on ratkaistavana nuorten mielenterveyskriisi – siinä tarvitaan kaikkia OKM:n eri hallinnonaloja, joilla on mahdollisuudet tukea mielen hyvinvointia ja ennaltaehkäistä mielenterveysongelmia.

Koko toimialan vahvistaminen takaa, että lapsille ja nuorille on mielekkäitä osallistumismahdollisuuksia yhteiskuntaan. Tämä edellyttää, että julkinen koulutus- ja tutkimusrahoitus saadaan samalle tasolle kuin muissa Pohjoismaissa. Kulttuurin rahoitus kasvatettava prosenttiin valtion budjetista. Erityisesti kulttuuriviennin rahoituksen osalta olemme jäljessä pohjoismaisia ystäviämme.

Kulttuuriala luo yhteistyössä muiden kanssa tulevan kukoistuksen perustaa

OKM on tulevaisuusministeriö, jossa luodaan tulevan kukoistuksen perusta. TKI-panostukset ovat merkittävä osa sitä. Nyt olisi viimeistään syytä käydä keskustelua siitä, millaisia tulevien TKI-investointien pitäisi laadullisesti olla. Miten uudistumme ja nousemme innovaatioinvestointien johtavaksi maaksi?

Koko OKM:n hallinnonala kannattaa nähdä yhteiskunnan perusinfrana, jonka varassa on henkinen kriisinkestävyytemme. Yhtä tärkeää kuin kulttuuri, on myös kehollinen sivistys ja nuorten osallisuudesta ja hyvinvoinnista huolehtiva nuorisotyö. Samaa tulevaisuutta me rakennamme, samoille ihmisille. Siksi on tärkeää jokaisen kulttuuripoliitikon pysyä perillä myös muista OKM:n hallinnonalan toiveista ja tarpeista.

Usean yhteiskunnallisen tavoitteen toteuttamiseksi tarvitaan monihallinnollista toimintamallia, jossa OKM:n eri toiminnot tekevät yhteistyötä ja OKM tekee yhteistyötä muiden ministeriöiden hallinnonalojen kanssa. Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on halukas tekemään yhteistyötä yli toimialarajojen: kuulemaan ja ymmärtämään myös muiden toimialojen huolia ja mahdollisuuksia.

Rosa Meriläinen

pääsihteeri

Rosa Meriläinen

Rosa Meriläinen on KULTA ry:n pääsihteeri, jonka tehtävä on lobata. Rosa rakastaa idioottivarmoja, selkeitä kuvaustekstejä.
Rosa Meriläinen är KULTA rf’s generalsekreterare.
The writer is KULTA’s Secretary General.