fbpx

Yleisötyö taiteen saavutettavuuden ytimessä

Poikalapsi, Kuva: Jutta Kivilompolo
Kuva: Jutta Kivilompolo

Pohdi hetkeä, jolloin taide tai kulttuuri on viimeksi koskettanut sinua. Herättänyt ajatuksia, haastanut. Hyväillyt lempeästi. Tätä ja kaikkea muuta voi tapahtua, kun antaudumme vuorovaikutukseen vaikkapa musiikin, teatterin, kuvataiteen tai tanssin kanssa. Yleisötyön tehtävä on tarjota mahdollisuus kaiken ikäisille, erilaisille yleisöille ja yhteisöille päästä kosketuksiin taiteen kanssa sekä löytää luovuus sisältään.

Suomen Sinfoniaorkesterit ry tarjoaa verkkosivuillaan katsauksen eri orkesterien yleisötyön muotoihin sekä tuoreen, viime kesäkuussa julkaistun Ikäystävällinen orkesteri -käsikirjan. Käsikirjasta löytyvän määritelmän mukaan yleisötyöllä edistetään orkesterin saavutettavuutta, lisätään taiteen vastaanottokykyä sekä pyritään vuorovaikutukseen (Kukkonen & Mäkinen 2020).

Yleisötyöntekijän tärkeimpiä ominaisuuksia mielestäni ovat uteliaisuus ja empaattisuus. Vahva ”joo, ja” -asenne. Yleisötyö kannustaa parhaimmillaan rohkeisiin kokeiluihin ja osallisuuteen, taiteen tekijyyteen. Usein tärkeää on kiinnittää huomiota prosessiin, ei pelkkään lopputulokseen. Tähän vaaditaan ennakointia ja oikeiden ihmisten työtä oikeaan aikaan.

Kulttuurihyvinvoinnin ytimessä on ihmisen merkityksellinen toiminta taiteen ja kulttuurin parissa (Lilja-Viherlampi & Rosenlöf 2019). Hyvinvointia ei vielä lisää se, että taidetta ja kulttuuria on olemassa, vaan niihin tulee luoda henkilökohtainen suhde. Tuo suhde ei ole jonkun toisen määrittelemä, ei ole oikeaa tapaa kokea taidetta ja kulttuuria.

Yleisötyöllä edistetään taiteen saavutettavuutta, eli pyritään aktiivisesti poistamaan osallistumisen esteitä sekä huomioimaan ihmisten moninaisuutta (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018). Yleisötyö laajentaa valokeilaa taiteen kokijaan. Taide on kokijan ja taiteen tekijän välissä. Molempia tarvitaan.

Annika Kukkonen, yleisötyön tuottaja
Helsingin kaupunginorkesteri
Suomen Sinfoniaorkesterit ry:n Yleisötyöfoorumin puheenjohtaja

 

Kukkonen, A. & Mäkinen, M. 2020. Ikäystävällinen orkesteri – Orkesterien ikääntyneille suunnatun
yleisötyön käsikirja. Helsinki: Suomen Sinfoniaorkesterit ry.

Lilja-Viherlampi, L-M. & Rosenlöf, A-M. 2019. Moninäkökulmainen kulttuurihyvinvointi. Teoksessa I. Tanskanen (toim.) Taide töissä – Näkökulmia taiteen opetukseen sekä taiteilijan rooliin yhteisöissä. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 256. Turku: Turun ammattikorkeakoulu, 20–39.

Opetus- ja kulttuuriministeriö 2018. Kulttuurin saavutettavuus ja moninaisuus.