Kulttuurihyvinvoinnilla menee hyvin

Kulttuurihyvinvointi on kasvussa kahdella tavalla. Ensinnäkin kulttuurihyvinvointi on vakiintumassa osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen politiikkaa ja sosiaali- ja terveyshuoltoa. Alalle koulutetaan omia ammattilaisia, jotka osaavat käyttää taidetta välineenä osana sotea ja hyteä.

Toiseksi, yhä paremmin osataan tunnistaa kaiken kulttuurin ja taiteen hyvinvointia ja terveyttä edistävät vaikutukset. Kulttuuriosallistumisesta on hyötyä kaiken ikää, aivan kuten liikunnasta, terveellisestä ruuasta ja riittävästä unestakin.

Molemmissa on kuitenkin vielä tekemistä. Aluevaalien aika on aivan ratkaisevaa sen osalta, miten kulttuurihyvinvointi vakiintuu yhdeksi tärkeäksi edistettäväksi näkökulmaksi hyvinvointialueilla. Miten kulttuurihyvinvoinnin toimijat, kulttuuritoimijat pääsevät mukaan hyvinvointialueiden rakenteisiin?

Omalta osaltani edistän sitä edustamalla kulttuuri- ja taidealaa sote-uudistuksen yhdyspintatyöryhmässä. Kyse on isosta asiasta: vuoden 2022 tasossa hyvinvointialueelle siirtyvien tehtävien kustannukset ovat noin 21 miljardia euroa. Summa vastaa noin kolmannesta valtion budjetista. Kannattaa siis olla kiinnostunut aluevaaleista. Tässä KULTA ry:n tavoitteet: https://kulttuurijataide.fi/kulttuuri-ja-taidealan-kultajarjesto-kulta-ryn-tavoitteet-aluevaaleissa/

Yhä useampi pääsee osalliseksi kulttuurihyvinvoinnista

KULTA ry on ollut perustamassa Kulttuurihyvinvointipoolia, joka on järjestämässä yhdessä SOSTE:n ja Eduskunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmän kanssa seminaaria kulttuurihyvinvoinnista. Sen kohderyhmää ovat erityisesti sote-järjestöt ja päättäjät. Kannustakaa kaikki yhteistyökumppaneitanne osallistumaan: https://www.soste.fi/tapahtuma/taide-ja-kulttuurilahtoinen-toiminta-voimavaraksi/

Kulttuurihyvinvoinnin yhteyspisteellä Taikusydämellä on aivan keskeinen rooli siinä, miten kulttuurihyvinvointi on kasvanut ja kasvaa. Suosittelen tilaamaan Taikusydämen uutiskirjeen, sillä käytän sitä itse työssäni paljon. Aina asiantuntevaa ja ajankohtaista matskua kulttuuri- ja taidealan edunvalvonnan ja viestinnän tarpeisiin: https://taikusydan.turkuamk.fi/english/info/taikusydan-uutiskirje/

Esimerkiksi esittävien taiteiden vapaata kenttää edustava Teatterikeskus on mukana sosiaali- ja terveysministeriön ikäohjelmassa, jonka tavoitteena on vahvistaa ikäihmisten hyvinvointia kulttuurin keinoin. Kulttuurilähete on tässä yksi väline. Tästä löydät lisätietoa: https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/ikaohjelma-hyvinvointia-kulttuurista-ikaihmisille

Ikäohjelma on koko kulttuuri- ja taidealalla mitä tärkein: onhan vanhusväestö kasvava. Meidän on kyettävä palvelemaan kaiken ikäisiä, takaamaan kaikkien kulttuuriset oikeudet – vaikka ei enää pääsisikään omavoimaisesti käymään esim. teatterissa.

Esimerkiksi Tampereen teatterissa on kehitetty Business Finlandin tuella ja tietysti ihan Tampereen teatterin omalla rahoituksella teatterin yleisötyöhön räätälöityjä, luokse vietäviä teatterielämyksiä niille, jotka eivät omavoimaisesti pääse teatteriin.

Uskon, että pystymme koko alana toimimaan jatkossa siten, että yhdenvertaisuus paranee ja yhä useampi pääsee osalliseksi kulttuurihyvinvoinnista.

 

Rosa Meriläinen
pääsihteeri
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry

 

 

 

 

Avainsanat:

KULTA ry

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on vuonna 2018 toimintansa aloittanut kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. Järjestön tehtävä on parantaa kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista arvostusta ja taloudellisia toimintaedellytyksiä.
KULTA rf är kultur- och konstområdets centralorganisation. Vi arbetar för att stärka kulturens samhälleliga uppskattning och ekonomiska förutsättningar.
KULTA ry is a central organization for support and producer associations operating in the Finnish arts and culture industry. Its purpose is to advance the overall economic growth, operating conditions and social standing of the arts and culture industry.