fbpx

Kulttuurihyvinvoinnilla menee hyvin

Vanhus kulttuurin ympäröimänä
Kuva: Jutta Kivilompolo

Kulttuurihyvinvointi on kasvussa kahdella tavalla. Ensinnäkin kulttuurihyvinvointi on vakiintumassa osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen politiikkaa ja sosiaali- ja terveyshuoltoa. Alalle koulutetaan omia ammattilaisia, jotka osaavat käyttää taidetta välineenä osana sotea ja hyteä.

Toiseksi, yhä paremmin osataan tunnistaa kaiken kulttuurin ja taiteen hyvinvointia ja terveyttä edistävät vaikutukset. Kulttuuriosallistumisesta on hyötyä kaiken ikää, aivan kuten liikunnasta, terveellisestä ruuasta ja riittävästä unestakin.

Molemmissa on kuitenkin vielä tekemistä. Aluevaalien aika on aivan ratkaisevaa sen osalta, miten kulttuurihyvinvointi vakiintuu yhdeksi tärkeäksi edistettäväksi näkökulmaksi hyvinvointialueilla. Miten kulttuurihyvinvoinnin toimijat, kulttuuritoimijat pääsevät mukaan hyvinvointialueiden rakenteisiin?

Omalta osaltani edistän sitä edustamalla kulttuuri- ja taidealaa sote-uudistuksen yhdyspintatyöryhmässä. Kyse on isosta asiasta: vuoden 2022 tasossa hyvinvointialueelle siirtyvien tehtävien kustannukset ovat noin 21 miljardia euroa. Summa vastaa noin kolmannesta valtion budjetista. Kannattaa siis olla kiinnostunut aluevaaleista. Tässä KULTA ry:n tavoitteet: https://kulttuurijataide.fi/kulttuuri-ja-taidealan-kultajarjesto-kulta-ryn-tavoitteet-aluevaaleissa/

Yhä useampi pääsee osalliseksi kulttuurihyvinvoinnista

KULTA ry on ollut perustamassa Kulttuurihyvinvointipoolia, joka on järjestämässä yhdessä SOSTE:n ja Eduskunnan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ryhmän kanssa seminaaria kulttuurihyvinvoinnista. Sen kohderyhmää ovat erityisesti sote-järjestöt ja päättäjät. Kannustakaa kaikki yhteistyökumppaneitanne osallistumaan: https://www.soste.fi/tapahtuma/taide-ja-kulttuurilahtoinen-toiminta-voimavaraksi/

Kulttuurihyvinvoinnin yhteyspisteellä Taikusydämellä on aivan keskeinen rooli siinä, miten kulttuurihyvinvointi on kasvanut ja kasvaa. Suosittelen tilaamaan Taikusydämen uutiskirjeen, sillä käytän sitä itse työssäni paljon. Aina asiantuntevaa ja ajankohtaista matskua kulttuuri- ja taidealan edunvalvonnan ja viestinnän tarpeisiin: https://taikusydan.turkuamk.fi/english/info/taikusydan-uutiskirje/

Esimerkiksi esittävien taiteiden vapaata kenttää edustava Teatterikeskus on mukana sosiaali- ja terveysministeriön ikäohjelmassa, jonka tavoitteena on vahvistaa ikäihmisten hyvinvointia kulttuurin keinoin. Kulttuurilähete on tässä yksi väline. Tästä löydät lisätietoa: https://innokyla.fi/fi/kokonaisuus/ikaohjelma-hyvinvointia-kulttuurista-ikaihmisille

Ikäohjelma on koko kulttuuri- ja taidealalla mitä tärkein: onhan vanhusväestö kasvava. Meidän on kyettävä palvelemaan kaiken ikäisiä, takaamaan kaikkien kulttuuriset oikeudet – vaikka ei enää pääsisikään omavoimaisesti käymään esim. teatterissa.

Esimerkiksi Tampereen teatterissa on kehitetty Business Finlandin tuella ja tietysti ihan Tampereen teatterin omalla rahoituksella teatterin yleisötyöhön räätälöityjä, luokse vietäviä teatterielämyksiä niille, jotka eivät omavoimaisesti pääse teatteriin.

Uskon, että pystymme koko alana toimimaan jatkossa siten, että yhdenvertaisuus paranee ja yhä useampi pääsee osalliseksi kulttuurihyvinvoinnista.

 

Rosa Meriläinen
pääsihteeri
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry